Kontakty

Mgr. Petr Kořenek  

čestný předseda asociace

korenekp@psp.cz

Jitka Rydvalová

čestný člen asociace

rydvalova@nidv.cz

Vladislava Lukešová

předseda asociace

lukesova13@seznam.cz

Zuzana Kopsová

místopředseda asociace

zuzanakopsova@seznam.cz

Jana Deduchová

místopředseda asociace

deduchovaj@seznam.cz

 


 

 

místoopředseda asociace