Členská přihláška 2017 
ke stažení ve formátu   PDF  .
Přihlášku zasílejte na: avsz@email.cz

 

 

ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA
 

ASOCIACE VYCHOVATELŮ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ, z.s.

Ratibořická 1700, 193 00 Praha 9, Horní Počernice 

Příjmení a jméno

 

titul

 

Datum narození

 

Adresa bydliště

 

Adresa zaměstnání

 

Kontaktní telefon

 

Kontaktní e-mail

 

Pracovní zařazení

 

KRAJ

 

                    

 V ______________ dne: ­______________________ podpis __________________________

 

    Žadatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Potřebné osobní údaje budou archivovány dle předpisů týkajících se uchovávání osobních údajů a budou  případně využity jen za účelem evidence členské základny a pouze po dobu trvání individuálního členství. Tento souhlas potvrzuje zletilá osoba svým podpisem v přihlášce obsahující osobní údaje, které se jí týkají.


Veškeré údaje slouží pouze pro potřebu AVŠZ z.s., jako podklady k Vašemu členství.